Her legger vi ut bilder fortløpende

Hele auksjonskatalogen er klar innen 10. Mars.

Det er også stykket ut en stor samling postfriske 4 blokker!

Online Auksjoner

Vi har automatiske online auksjoner

Auksjonene er offentlige og frivillige.
Auksjonene foregår på internett og det blir klubbet 1 og 1 objekt.

Betingelser

Vilkår for deltakelse på auksjonene

1- For å delta på auksjoner hos FrimerkeHansen så må brukeren ha fylt 18 år og ha registrert en konto på auksjonssiden FØR auksjonen starter. Det kan lønne seg å registrere seg i god tid. Viktig å påpeke at det er egen logginn på aukjsonene.
2- Alle bud er bindende og i Norske kroner.
3- I tillegg til tilslagssummen på auksjonen, så tilkommer 20% salær + porto etter Postens satser.
4- Oppgjør skal skje innen 14 dager etter endt auksjon, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
5- Om ikke oppgjør er mottatt innen 30 dager, vil objektene bli solgt for auksjonsvinners regning.
6- Reklamasjon må gjøres innen 14 dager etter mottatte objekter.